Výtvarná soutež – Architekt Adolf Loos

portrét mladého architekta s knírkem
připomínka jeho práce v architektuře – co není důležité s tím pryč!
vše důležité je řečeno, cokoli přidat je navíc.
příroda v kameni překoná všechny ornamenty vytvořené Člověkem.