Výtvarná soutěž – Karel IV

Výtvarná soutěž : sochařský návrh fontány věnované českému králi, římskému císaři
a zakladateli města Karlovy Vary- Karlu IV.

Pro ztvárnění pocty Karlu IV. Jme se s arch. Jiřím Vítkem rozhodli pro fontánu, umístěnou na divadelním náměstí.

Kamenná hlava Karla IV. s korunou , na kamenném soklu, v jehož srdci by byl umístěn skleněný kříž z taveného skla. To pak umístěné ve vodní ploše.

Místo divadelního náměstí v současné podobě- se vzrostlou alejí sakur, dvěma magnoliemi vzrůstu stromu v zadní části parku a keři oddělujícími parkující auta, jako by čekalo na vodní plochu a sochu.

materiál: kámen, tavené sklo, voda.
velikost:  výška soklu cca 1,6-1,8 m , velikost kamenné hlavy Karla IV. s korunou 2,4 m, celková výška 4 -4,2 m