Výtvarná soutež – Páter Martin Středa

Páter Martin Středa , modlící se za město Brno.
Věže čtyř brněnských kostelů se vypínají vzhůru k nebi.
mezi věžemi Páter Martin Středa – modlící se, ochraňuje svými přímluvami a modlitbami město Brno.